Landstede Groep
CSE CSE

Begeleiding

Ieder talent bij het CSE zit op het CSE, omdat hij of zij een topper van de toekomst wil worden. En dat kan, omdat er alle ruimte en aandacht voor de sport is. Natuurlijk is er oog voor eventuele extra individuele begeleiding. Binnen het CSE bieden wij talenten een uitgebreid en op de individuele leerling gericht begeleidingsprogramma. De begeleiding wordt op verschillende manieren verzorgd.

Schoolondersteuning

 • Passend onderwijs

  Op het CSE vinden we dat alle kinderen en jongeren een onderwijsplek verdienen die bij ze past. Daarom werken we er met ons gehele team aan om maatwerk te leveren. Dat doen we met passend onderwijs met de leercoach als spin in het web, altijd in afstemming met de sportcoach.

  Lees hier meer over passend onderwijs

 • Leercoach

  De leercoach op het CSE is het eerste aanspreekpunt voor het talent en diens ouders of verzorgers. De leercoach richt zich allereerst op de persoonlijke ontwikkeling van een CSE-talent. Mocht er aanvullende ondersteuning nodig zijn, dat loopt er een directe lijn van de leercoach naar de zorgcoördinator op het CSE.

  Om je de optimale begeleiding te geven, naast je sport en het onderwijs, werk je samen met je leercoach ook aan je persoonlijke ontwikkeling met ons programma ‘Talent Skills’. Hierin leert een talent aanvullende skills die van belang zijn voor zijn of haar ontwikkeling als topsporter. Denk hierbij aan thema’s als ‘het leren leren’, ‘plannen en organiseren’, ‘normen en waarden’, en ‘prestatiegedrag’. Want ook dít is belangrijk voor toekomstige topsporters.

  Met wat een talent leert in Talent Skills en het aanvullende Athletic Skills samen, wordt het opgeleid tot een toekomstbestendige beweger met de juiste talenten binnen én buiten de sport.

 • Dyslexie en dyscalculie

  Op het CSE is ondersteuning aanwezig om talenten te helpen omgaan met dyslexie en dyscalculie.

  Als er een talent instroomt waarbij van te voren dyslexie of dyscalculie is geconstateerd, volgt op het CSE altijd een gesprek met een dyslexiespecialist en worden de benodigdheden en faciliteiten afgesproken.

  Meer informatie

 • Ondersteuningsteam

  Op het CSE is een ondersteuningsteam aanwezig, dat bestaat uit een orthopedagoog, een RT-er, een dyslexie-specialist, een schoolcoach, een GGD-arts en een schoolmaatschappelijkwerker.

  Met dit team hebben we binnen het CSE een breed aanbod met betrekking tot specialistische kennis en kunnen we daardoor veel talenten maatwerk bieden. Denk daarbij aan ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie, ADHD en autisme. De begeleiding zal gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid van het talent.

 • Sportmedische verzorging

  Binnen het CSE staat sportmedische verzorging hoog in het vaandel. Raak of ben je geblesseerd, zit je even niet zo lekker in je vel of heb je hulp nodig bij je lifestyle of voeding? Iedere sport is gekoppeld aan een partner fysiotherapiepraktijk, een diëtist en een sportpsycholoog. Je sportmanager of jijzelf kunnen rechtstreeks met die mensen contact opnemen om jouw hulpvraag aan te pakken.

  Het CSE werkt ook nauw samen met Isala Sportgeneeskunde. Alles om jou te helpen optimaal te presteren in jouw sport.

 • DOC93

  Heb je tijdelijk wat extra begeleiding nodig? Vind je het lastig omgaan met je omgeving of met jezelf? Dan is DOC93 misschien wat voor je. Bij DOC93 leer je jezelf ontdekken en ontwikkelen. In een kleinschalige omgeving werk je aan het opdoen van succeservaringen, vergroot je je welbevinden en leer je omgaan met verantwoordelijkheid.

  DOC93

 • Vertrouwenspersoon

  Als een talent persoonlijke problemen niet met een leercoach of andere CSE-begeleider wil of kan bespreken, dan is er een vertrouwenspersoon aanwezig om mee te praten. De vertrouwenspersoon zal het voorgelegde probleem altijd vertrouwelijk behandelen en het alleen met instemming van het talent met anderen bespreken. Als het nodig is, verwijst de vertrouwenspersoon naar gespecialiseerde hulpinstanties.

  Meer informatie

 • Ons onderwijs

  Op het CSE worden onderwijstrajecten op maat aangeboden aan talenten in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo, zodat een talent na de sportcarrière goed voorbereid de arbeidsmarkt betreedt.

  Lees hier meer over ons onderwijs.

 • Athletic, Talent & Physical Skills

  Sport en onderwijs worden op het CSE op unieke wijze aan elkaar verbonden door ons Skills programma. Deze bestaat uit drie onderdelen: Athletic, Talent en Physical Skills. Dit Skills programma sluit aan op de individuele ontwikkelbehoefte van elk talent.

Mis je informatie of een bepaald onderdeel? Raadpleeg dan eerst onze schoolgids en neem - als je het daar ook niet kunt vinden - contact op met de administratie van het CSE.

Maak kennis met de topsportacademie
van Nederland

Heb je een vraag over het sporten, leren en ontwikkelen bij het CSE?
Mail, app of bel ons gerust!