Landstede Groep
CSE CSE

Gedragscode

Je thuis voelen op school is een belangrijke basisvoorwaarde om álles uit je dag te kunnen halen. Onze talenten, hun ouders en verzorgers én ons schoolteam spelen daarom een belangrijke rol in het creëeren van een veilig en gezellig CSE. Daar horen natuurlijk allerlei ongeschreven omgangsvormen bij, maar ook een aantal geschreven regels. Die staan in onze gedragscode.

Onze gedragscode hebben we met elkaar opgesteld om het mogelijk te maken om elkaar aan te spreken op het naleven van de vastgestelde gedragsregels. Het helpt daarmee ook om ongewenst gedrag te voorkomen. Dankzij de gedragscode kunnen we op het CSE blijven zorgen voor een professionele leer- en sportomgeving. Ook hebben we hiermee een duidelijk stappenplan dat in werking treedt bij overschrijdend gedrag of andere klachten. Voel je dus vrij om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Onze gedragscode staat geschreven in ons Schoolveiligheidsplan. Deze is op te vragen bij de Zorgcoördinator. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, als je wilt praten over bijvoorbeeld ongewenst gedrag.