Landstede Groep
CSE CSE

Overgangsbeleid

Binnen het CSE hanteren we verschillende regels rondom het overgangsbeleid. Je leest ze terug in het onderstaande document.

Het document Overgangsregels CSE omvat de verschillende regels die gehanteerd worden rondom het overgaan van talenten van de ene naar de andere klas. Ook staat in het document vastgesteld welke toelatingseisen we (op het CSE) hanteren, wanneer een talent wordt bevorderd en welke opstroommogelijkheden er zijn.