Landstede Groep
CSE CSE

Topsportstatus

Ontheffing van onderwijstijd

Op het CSE verwachten we van elk talent dat hij/zij zich maximaal inzet voor de sport én voor het behalen van een diploma. Wanneer de situatie hierom vraagt, kunnen ouders van elk talent een aanvraag doen om incidenteel vrij te vragen van onderwijstijd ten behoeve van de sport. Hierin wordt door de topsportcoördinator gekeken naar het verzuim en de onderwijscijfers.

Bij akkoord stelt de coördinator alle betrokkenen op de hoogte. Hierbij kan de leercoach ondersteuning bieden bij het inhalen van de gemiste lesstof of het plannen ervan.

Talenten met een topsportstatus

Ongeveer de helft van alle CSE-talenten is in het bezit van een talentstatus (belofte, NT of IT). De ouders van deze talenten hebben de mogelijkheid om structurele aanpassing te doen en vrijstelling aan te vragen voor één of meerdere vakken. Dit kan alleen met een actieve status. Dit geldt ook voor het spreiden van het examen. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de website van Expertisecentrum VO & Topsport (EVOT). Elk talent heeft leerplicht en krijgt op het CSE voldoende ruimte om zowel onderwijs als topsport optimaal te ontwikkelen.