Landstede Groep
CSE CSE

Examenreglement

Om er voor elk van onze talenten voor te zorgen dat hun examenproces transparant en betrouwbaar verloopt, hebben we op het CSE het examenreglement vastgesteld. Dit reglement bevat de formele regels en afspraken van het CSE die stellen waar iedereen zich aan houdt die bij examinering en diplomering betrokken is. Zo bevat het reglement bijvoorbeeld de kaders rondom zaken als herkansingen, fraude en bewaartermijnen.

Het reglement is via de onderstaande knop te downloaden.