Landstede Groep
CSE CSE

Instroom en
uitstroom

Het CSE is dé topsportacademie van Nederland waar jonge, ambitieuze sporttalenten de ruimte krijgen om hun droom richting de top na te jagen.

Een unieke topsportformule

Bij ons krijgt een talent een trainingsprogramma aangeboden, waarin hun eigen ontwikkeling als individu centraal staat. Naast dit sportprogramma volg je bij ons regulier onderwijs: van ofwel het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs, zowel mbo als hbo.

Instroom

Bij het CSE komen kinderen binnen via een selectie in hun sport. De sportmanager bepaalt op basis van vastgestelde criteria of een talent kan instromen in het gewenste programma. Nadat een talent is aangenomen bij de sport, vindt er een check op de onderwijsaanmelding plaats. Bij aanvullende (zorg)vraag vindt er een intakegesprek plaats. Bij dit gesprek wordt ook gekeken of het talent didactisch en gedragsmatig plaatsbaar is. Na een positief gesprek wordt het talent aangenomen.

Zodra een talent is gestart, wordt naast het monitoren van de voortgang in het onderwijs ook de ontwikkeling in de sport nauwlettend gemonitord. Op basis van vooraf helder gestelde doelen maakt de sportmanager inzichtelijk hoe de ontwikkeling van een talent verloopt. Dit individuele traject wordt vastgelegd in een volgsysteem.

Uitstroom

Zodra de ontwikkeling van een talent significant achterblijft of er sprake is van een zeer langdurige blessure (met bijvoorbeeld het ontbreken van uitzicht op volledig herstel) en dit na bijsturing niet verandert of wanneer er geen zicht is op verandering, stroomt een talent volgens een zorgvuldig protocol uit het sportprogramma en stopt daarmee ook het CSE-onderwijsprogramma. Een talent dat in een voorexamenklas zit, kan hierin uitgezonderd worden, altijd na akkoord vanuit de schoolleiding.

Meer informatie

Je kunt voor het volledige in- en uitstroomprotocol terecht bij de Topsportcoördinator.