Landstede Groep
CSE CSE

Topsportbijdrage

Vrijwillige topsportbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het de vo-scholen van de Landstede Groep sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen bieden. Binnen het CSE noemen we de vrijwillige ouderbijdrage “Topsportbijdrage” voor het aanbieden van het topsportprogramma (inclusief de Skills-programma’s), het unieke van het CSE. Leerlingen kunnen als sporter groeien en hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van.

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling van een vo-school binnen Landstede Groep zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten. Om het unieke karakter van CSE-concept te kunnen bewaren, de combinatie toptalentontwikkeling én onderwijs, en de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang.

Deze bijdrage wordt o.a. ingezet als tegemoetkoming in de kosten wat betreft huur accommodaties, gevarieerd aanbod workshops sportondersteuning, mogelijkheden krachttraining, inzet diverse experts op gebied van (individuele) begeleiding, inzet trainers en een gevarieerd aanbod in onze gezonde kantine tegen aantrekkelijke prijzen.  

Topsportbijdrage is om het topsportprogramma in de benen te houden. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, kan het CSE haar concept niet in stand houden en dergelijke activiteiten niet meer aanbieden.

Vrijwillige topsportbijdrage

Sport

Bijdrage

Atletiek, bmx, dans, hockey, judo, padel, sportacrobatiek, tafeltennis, tennis, turnen, voetbal, volleybal, waterpolo, wielrennen, zwemmen

€ 350

Basketbal

€ 650

Golf & tennis

€ 400

Hippische sport

€ 900

Basisonderwijs

€ 175

Werkweek 3vmbo, 4havo, 5vwo

Ook kunnen we met deze bijdrage de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren.

In het voorexamen jaar (3vmbo, 4havo, 5vwo) van je je CSE-carrière gaan we een sportieve en/of culturele week, waar deze plaatsvindt, is elk jaar anders. We vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage van 450 euro.

Excursies

Wij kunnen gedurende alle leerjaren als CSE ook excursies aanbieden, zoals het bezoeken van een bioscoop of theater, welke ons programma nog waardevoller maken als het al is. Wij vragen hiervoor als het nodig is een vrijwillige bijdrage van maximaal 40 euro per jaar. Dit bedrag wordt alleen ingezet voor de klassen die het betreft. Reiskosten worden niet vergoed door het CSE.