Landstede Groep
CSE CSE

Kosten mbo

Opleidingskosten middelbaar beroepsonderwijs

De opleidingskosten voor middelbaar beroepsonderwijs bestaan uit lesgeld of cursusgeld, verplicht lesmateriaal en eventueel overige opleidingskosten. Voor specifieke informatie verwijzen we je naar de betreffende mbo-opleiding.

Vrijwillige topsportbijdrage

De vrijwillige topsportbijdrage voor mbo-studenten die deelnemen aan CSE sport is gelijk voor de kinderen op het CSE in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs. In deze kosten valt ook de aanvullende begeleiding van de mbo-topsportcoördinator. Deze vrijwillige bijdrage wordt ingezet voor gemaakte kosten voor het CSE-traject en niet de Landstede mbo-opleiding.

Tegemoetkoming in de schoolkosten

Leerlingen vanaf 18 jaar kunnen onder speciale voorwaarden een tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholieren krijgen.

Het lesgeld moet los worden gezien van de bedragen die betaald worden voor boeken en leermiddelenfonds, en andere bijdragen.

Het lesgeld wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voormalige IB-Groep), dus niet aan het CSE. Op de onderwijskaart kan worden aangegeven hoe je wilt betalen. Als je tussentijds uitstroomt, omdat je een diploma behaald hebt, kun je bij DUO een gedeelte van het lesgeld terugvragen.