Landstede Groep
CSE CSE

Profielkeuze

We werken op het CSE met verschillende schoolprofielen en hierin maken we onderscheid tussen havo/vwo, Basis, Kader en TL. Daarnaast wordt er binnen alle leerjaren én niveaus gewerkt met het CSE-programma Talent Skills.

Profielen Havo/Vwo

Ieder talent dat studeert voor een havo- of vwo-diploma bij het CSE gaat zich oriënteren op een vervolgopleiding. De persoonlijke bevindingen van het keuzeproces worden verzameld in een eigen portfolio. Dit portfolio omvat het gehele keuzeproces vanaf klas 3 tot aan het behalen van het diploma en wordt samengesteld door het talent.

Havo 3 en vwo 3

In de derde klassen van de havo en het vwo ligt de nadruk op het kiezen van het vakkenpakket en het juiste profiel:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Daartoe hebben wij verschillende activiteiten. Aan het begin van het schooljaar krijgt het talent les over de profielen. Op de ouderavond (medio januari) geeft niet alleen de decaan voorlichting aan de ouders, maar ook de vakdocenten en talenten van onze bovenbouw.

Vanaf december heeft ieder talent een gesprek met de leercoach. Deze gesprekken gaan over de wensen, dromen en kwaliteiten van het talent en we kijken naar de voorkeur voor te kiezen vakken.

In januari is er ook de studiekeuzecarroussel waarbij talenten van de bovenbouw voorlichting geven aan de derdeklassers die voor de keuze staan. Ook organiseren we een ouderavond met een vakkenmarkt waarbij de nieuwe vakken, maar ook de bestaande vakken uitleg geven over het vak in de bovenbouw. Medio maart kiest ieder talent zijn vakkenpakket.

Havo 4-5 & vwo 4-5-6

De talenten van de bovenbouw havo en vwo zijn in klas 3 gestart met hun digitale portfolio en gaan hier in de bovenbouw mee verder. Tijdens een of meerdere lessen van de decaan en de leercoach wordt in november uitgelegd welke handelingsdelen ze voor OVO (oriëntatie op vervolgonderwijs) doen en wat daarvoor nodig is.

Deze handelingsdelen staan omschreven in het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Zo kunnen talenten open dagen bezoeken en meelopen met een student op het hbo of de universiteit. Verder komen oud-talenten medio november hun ervaringen als student (en topsporter) delen. Verder gaan de talenten zelfstandig open dagen bezoeken.

In havo 5 en vwo 6 kiezen alle talenten hun vervolgopleiding. Zij gaan naar minstens drie open dagen en regelen minimaal één meeloopdag aan een hbo of universiteit of bij een persoon die een beroep uitoefent dat zij interessant vinden. Ook worden ze gewezen op de aanmeldingsprocedure van matching en selectie op de universiteit. In september is er een ouderavond waarbij er aandacht is voor de rol van de ouders in het aanmeldings- en keuzeproces. Verder is er eind september een webinar vanuit DUO.

Naast klassikale decaanlessen bieden wij een keur aan voorlichtingsactiviteiten. Een voorbeeld daarvan is studeren en sporten in het buitenland.

Profielkeuze Formulier VWO
Profielkeuze Formulier HAVO
Omschrijving Keuzevakken HAVO

Profiel 3TL

Voor de profielkeuze die in 3TL wordt gemaakt hebben we Zorg en Welzijn en Economie.

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is het profiel waar je wordt klaargestoomd voor de wereld van de gezondheidszorg. Ben jij iemand die graag klaarstaat voor anderen, heb je veel geduld en kan je goed luisteren? Dan is dit profiel wellicht geschikt voor jou. Het profielgebonden vak dat je volgt is Biologie. Daarnaast kies je uit wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis. Uiteraard mag je ook alle drie de vakken kiezen binnen dit profiel.

Economie

Economie is een heel breed profiel waar je veel kennis op gaat doen die je helpt in het bedrijfsleven. Ben jij goed in rekenen en ben je geïnteresseerd in economie en de zakelijke aspecten in het leven, dan is dit een heel geschikt profiel voor jou. Het profielgebonden vak dat je moet volgen is Economie. Daarnaast kies je uit wiskunde en/of Duits.

Na het vmbo gaan veel talenten naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om een beroep te leren. Sommigen kiezen ervoor om door te stromen naar de havo. Wie na het vmbo wil doorstromen naar de havo moet voldoen aan de toelatingseisen van onze school.

Profielkeuze Formulier VMBO TL
Omschrijving Keuzevakken VMBO BK TL

Profiel Basis/Kader

Binnen het profiel Basis/Kader bieden wij op het CSE alleen het profiel Dienstverlening en Producten aan. Na het vmbo gaan veel talenten naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om een beroep te leren. Voor basisleerlingen is dit niveau 2. Voor kadertalenten zal dit niveau 3 of 4 zijn.

Dienstverlening en Producten

Dienstverlening en producten is het profiel waar je wordt klaargestoomd voor diverse sectoren op het MBO. Binnen het profiel moet je 2 profielvakken kiezen. Je kiest uit economie, biologie of wiskunde. Hierbij houd je rekening met de vakken die je nodig hebt bij een mogelijke vervolgopleiding. Daarnaast kijk je er natuurlijk ook naar welke vakken je leuk vindt en waar je goed in bent. Uiteraard begeleidt jouw leercoach je bij het maken van je keuze.

Profielkeuze Formulier VMBO BK
Omschrijving Keuzevakken VMBO BK TL