Landstede Groep
CSE CSE

Klachtenregeling

We vinden het belangrijk dat iedereen op het CSE zich gehoord voelt. Natuurlijk als je een overwinning te vieren hebt, maar ook als er even iets niét goed gaat. Zowel in je sport als op school. Daarom heeft onze school een leerlingenstatuut met daarin een klachtenreglement, waarin de rechten en plichten van leerlingen en die van de school zijn opgenomen. Dit leerlingenstatuut is op te vragen.

Als je een klacht hebt kun je dit als eerste melden bij je leercoach of schoolleiding. Natuurlijk kun je ook terecht bij de vertrouwenspersoon. Mocht je niet verder komen, dan kun je je wenden tot het klachtenmeldpunt van Landstede Groep via: klachtenmeldpuntcse@landstede.nl.

Landstede Groep heeft een eigen klachtencommissie, bestaande uit externe deskundigen, die geen directe binding hebben met onze school. Zij nemen klachten in behandeling en doen uitspraken over het vervolg van de klacht in de vorm van een advies aan het College van Bestuur.

Daarnaast zijn wij in het kader van de klachtenregeling Voortgezet Onderwijs, aangesloten bij de klachtencommissie van het VBKO. Genoemde commissies nemen klachten alleen in behandeling als alle mogelijkheden die de school biedt, zijn uitgeput.

De inspecteur van het onderwijs fungeert niet als klachtbehandelaar. Met algemene vragen kun je terecht bij Rijksoverheid of www.onderwijsinspectie.nl. Ook kun je gratis telefonisch contact opnemen met Postbus 51: 0800 - 80 51.

Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. Bijvoorbeeld wanneer je er niet uitkomt of je eerst iets wilt bespreken met de vertrouwenspersoon.